learn some ag facts!

Ngayon, higit sa 1% lamang ng populasyon ng Estados Unidos ang mga magsasaka. Ang average na Amerikano ay hindi bababa sa tatlong henerasyon na tinanggal mula sa isang bukid. Tulad ng maraming tao na nag-uudyok patungo sa mga lunsod o bayan at mga suburban center, mayroong isang palaging lumalawak na pagkakakonekta sa pagitan ng mga magsasaka at mamimili. Bilang isang taong ipinanganak at lumaki sa isang sakahan at mayroong maraming miyembro ng pamilya na aktibong pagsasaka, nais kong tulungan na tulayin ang agwat na iyon at turuan ang mga mamimili sa mga kasanayan sa pagsasaka.

Nasa ibaba ang ilang mga sagot sa ilang mga karaniwang katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa karne at agrikultura sa pangkalahatan!